พวงหรีด ร้านพวงหรีดดอกไม้สด

มีขนาด Size S ,M และ premium 

ร้านขายพวงหรีดดอกไม้สด มีพวงหรีด Size S

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม. ราคา 1,200 บาท

ร้านพวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีด Size M

ขนาดเส้นผ่าศูนยกลาง 100-120 ซม. ราคา 1,500 - 2,000 บาท

ร้านพวงหรีดดอกไม้สด มีพวงหรีด Size Premium

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120-130 ซม. ราคา 2,500 - 3,000 บาท

พวงหรีดไฮโซ ราคา 4,000 บาท ขึ้นไป

Visitors: 58,522